Home Authors Posts by Nam Viet Fumigation

Nam Viet Fumigation

44 POSTS 0 COMMENTS

KALEX ZN

Thành phần:     Nts: 4%                                  P2O5hh: 25% Zn: 80.000ppm                       pHH2O: 2,0 Tỷ trọng: 1,36   Quy cách...

KALEX

Thành phần:     P2O5hh: 30%                         K2Ohh: 20% pHH2O: 4,0                            Tỷ trọng: 1,4   Quy cách đóng gói: chai 500ml Công dụng: KALEX với cơ chế lưu dẫn hai...

KATESIL

Thành phần:     SiO2: 12%                 B: 800ppm Zn: 400ppm               Cu: 800ppm pHH2O:...

AMINOLEAF 710

Thành phần:     Nts: 11%                Fe: 1.300ppm B: 500ppm             P2O5hh: 6% Zn: 1.000ppm        Cu: 60ppm K2Ohh: 44%           Mn:...

AMINOLEAF 600

Thành phần:     Nts: 20%                Fe: 1.300ppm B: 500ppm             P2O5hh: 20% Zn: 1.000ppm        Cu: 60ppm K2Ohh: 20%   ...

AMINOLEAF 510

Thành phần:     Nts: 35%                Fe: 1.300ppm B: 500ppm             P2O5hh: 6% Zn: 1.000ppm        Cu: 60ppm K2Ohh: 10%           Mn:...

TACHIGAREN 30SL

Thành phần: Hymexazol………………..30%w/w Phụ gia……………………..70%w/w   Quy cách đóng gói: chai 100ml, 240ml và 480ml   Công dụng: là sản phẩm có đặc tính thấm sâu và lưu dẫn...

RADAN SUPER 300EC

Thành phần: Chlorfenapyr…………….20%w/w Permethrin……………….10%w/w Phụ gia……………………..70%w/w   Quy cách đóng gói: chai 450ml, chai 900ml   Công dụng: Hoạt chất Chlofenapyr và Permethrin có 4 tác dụng cùng lúc: vị...

KILLER 50EC

Thành phần: Permethrin……………….50%w/w Phụ gia……………………..50%w/w   Quy cách đóng gói: chai 450ml, chai 900ml   Công dụng: Hoạt chất Permethrin có tác dụng phổ rộng, tiếp xúc, vị độc...

BLACKCARP 700WP

Thành phần: Niclosamide……………..700g/kg Phụ gia……………………..300g/kg Quy cách đóng gói: gói 70g, gói 100g Công dụng: là thuốc trừ ốc có tác dụng xông hơi và vị độc,...

EDITOR PICKS