Home Authors Posts by Nam Viet Fumigation

Nam Viet Fumigation

44 POSTS 0 COMMENTS

HEXIN 5SC

Thành phần: Hexaconazole:…………….50g/l Phụ gia:.......................950g/l   Quy cách: chai 480ml, chai 1 lít   Công dụng: Là thuốc có tính nội hấp, lưu dẫn mạnh mẽ, phổ tác động rộng, thấm...

ANTIGOLD 775WP

Thành phần: Bismerthiazol:…………..400g/kg Tricyclazole:………………375g/kg Phụ gia:.........................225g/kg   Quy cách: gói 100g Công dụng: Tác động nội hấp, thấm sâu, lưu dẫn mạnh hiệu quả cao và hiệu lực kéo dài. Đặc...

DOWNY 650WP

Thành phần: Isoprothiolane:…………250g/kg Tricyclazole:……………..400g/kg Phụ gia:.......................350g/kg   Quy cách: gói 100g Công dụng: Hỗn hợp 2 hoạt chất Isoprothiolane và Tricyclazole có tác dụng: Đặc trị đạo ôn lá (cháy lá)...

NAXANIL 20SC

Thành phần: Fenoxanil:……………….200g/l Phụ gia:....................800g/l   Quy cách: chai 240ml Công dụng: Fenoxanil có tác dụng nội hấp, lưu dẫn mạnh, là hoạt chất đặc trị đạo ôn tiên tiến...

TOP-CARE 420SC

Thành phần: Azoxystrobin:.................20g/l Tricyclazole:……………….400g/l Phụ gia:..........................580g/l   Quy cách: chai 240ml, chai 250ml   Công dụng: Là hỗn hợp trừ nấm bệnh. Thuốc có tính nội hấp, thấm sâu, phổ tác...

OLIGOMIX

Thành phần:     Mg: 2,41%                         Mn: 15.000ppm B: 12.000ppm         ...

BORAMIDE

Thành phần:      B: 110.000ppm                  pHH2O: 5,0 Tỷ trọng: 1,29 Quy cách đóng gói: chai 500ml Công dụng: Vi lượng Bo giúp tăng sức sống hạt phấn,...

CALCIBOR

Thành phần:     Ca: 7,15%                      Zn: 2.000ppm B: 20.000ppm           ...

MILALUS

Thành phần:     Nts: 11,6%                P2O5hh: 5,8% K2Ohh: 4,2%             B: 666ppm Zn: 1.250ppm ...

PROMET CU

Thành phần:     Nts: 3,2%                Hữu cơ (OM): 20% Cu: 65.000ppm        pHH2O: 2,0 Tỷ trọng:...

EDITOR PICKS