Home Company QUY TRÌNH KHỬ TRÙNG LÚA GẠO

QUY TRÌNH KHỬ TRÙNG LÚA GẠO

3756
0

Khử trùng gạo là một phương pháp kiểm soát sinh vật gây hại sử dụng phosphine (PH3) hoặc xử lý oxy thấp để tiêu diệt sinh vật gây hại trong một không gian kín.

Toàn bộ thủ tục khử trùng mất khoảng mười ngày. Sau khi khử trùng hoàn tất, người khử trùng sẽ phải sục khí chất khử trùng từ cấu trúc và theo dõi không khí để vào lại khu vực.

Các nhà xuất khẩu gạo toàn cầu sẽ sử dụng Methyl Bromide hoặc Phosphine.

Khử trùng bằng Methyl Bromide là một phương pháp xử lý khử trùng hiệu quả trên toàn cầu trong nhiều năm. Tuy nhiên, gần đây nó đã được xác định là một hóa chất làm suy giảm tầng ozone đáng kể và hiện nay không còn là chất khử trùng nữa ngoài các ứng dụng kiểm dịch và trước khi giao hàng theo Nghị định thư Montreal.

Quá trình khử trùng hiện tại sử dụng Phosphine, một phương pháp tiết kiệm chi phí để loại bỏ côn trùng gây hại cho sản phẩm được lưu trữ (SPI) như mọt, bọ cánh cứng, ngài và ve trong hàng hóa.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here