Home Services Các thương hiệu phân bón toàn cầu của NFC

Các thương hiệu phân bón toàn cầu của NFC

2866
0

Chúng tôi hợp tác với nông dân trên toàn thế giới để tối ưu hóa năng suất cây trồng, giảm tác động đến môi trường và cải thiện chất lượng cây trồng cũng như giá trị dinh dưỡng. Các sản phẩm phân bón của chúng tôi được pha chế chính xác để cung cấp dinh dưỡng mục tiêu phù hợp với từng tình huống cụ thể. Chúng tôi nhận ra rằng đất, cây trồng và khí hậu là duy nhất và các lĩnh vực và cây trồng khác nhau có nhu cầu dinh dưỡng khác nhau. Cách tiếp cận của chúng tôi là luôn xác định đúng nhu cầu, đáp ứng những nhu cầu đó một cách hiệu quả và thực hiện tất cả những điều đó theo cách bền vững với môi trường.

Danh mục sản phẩm của chúng tôi, được bán dưới dạng sáu thương hiệu toàn cầu chính, đại diện cho danh mục sản phẩm toàn diện nhất trong ngành. Đây là cách xây dựng một vụ mùa thành công—bằng cách kết hợp kiến thức cây trồng toàn cầu và chuyên môn khu vực để cung cấp phạm vi dinh dưỡng cây trồng cao cấp tập trung chính xác vào các yêu cầu của cây trồng.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here